#ffffff

Tandkroner

Kroner - Porcelænskroner

DE VISTE BEHANDLINGER ER UDFØRT PÅ KLINIKKENS KUNDER

Før
Eksempel på 'gammeldags' metal-keramikkroner på de to forreste tænder. Problemet er, at mørke kanter (metallet) langs tandkødsranden opstår med tiden. 

Efter
Der er fremstillet 2 nye (metalfrie) fuld-keramiske kroner med et meget naturligt udseende.

Samme billede som ovenfor med sort baggrund og løftede læber for bedre gengivelse af detaljer.

Samme billede som ovenfor med sort baggrund og løftede læber for bedre gengivelse af detaljer. Bemærk kronernes naturlige udseende.

Tandlægerne Brønshøj Torv ©

Hvad er tandkroner?

Tandkroner kan sammenlignes med en hætte, som omslutter og dækker hele tanden.

Fordi tandkroner dækker og omslutter den naturlige tand, er tænder med kroner beskyttet mod skader.

Risikoen for at tænder med kroner knækker, er minimal.

Tandkroner er som regel fremstillet i porcelæn.

Til fortænder anvendes en special slags porcelæn, som stort set er umulig at skelne fra naturlige tænder. Selv på tæt hold.

Til tænder som er knækkede og rodbehandlede, og hvor der stort set kun er roden tilbage, anvendes stift kroner.

Der fremstilles i dag færre tandkroner end tidligere.

Det skyldes først og fremmest, at plastmaterialer og plastteknikker er blevet videreudviklet og forbedret.

Det betyder, at det i dag ofte er muligt at reparere knækkede, svækkede og udborede tænder med plast, hvor det tidligere kun var muligt med kroner i guld eller porcelæn.

Hvornår anvendes tandkroner?

I de fleste tilfælde anvendes tandkroner til at beskytte og forstærke svækkede og knækkede tænder. Der vil typisk være tale om tænder, som er meget udborede med store plomber, eller tænder som er blevet rodbehandlet.

Tandkroner kan også anvendes til at forskønne tænderne og dermed smilet.

Der vil typisk være tale om grimme fortænder med store misfarvede plastfyldninger.

I disse tilfælde vil man altid forsøge at anvende kroner i rent porcelæn, såkaldte laminatkroner, som er meget smukke og tandlignede kroner, stort set umulige at skelne fra naturlige tænder.

Laminatkroner fremstilles som en tynd skal porcelæn, som limes til tanden. Derved opnås en meget stærk binding mellem tand og porcelæn og stor styrke af porcelænet.

Komplikationer med tandkroner

Generelt er der meget få alvorlige komplikationer forbundet med at få fremstillet kroner.

Det er normalt, at tænder, som har fået kroner, kan være ekstra følsomme for kulde og varme i de første måneder efter behandlingen. Tilstanden kan være ubehagelig, men kræver ingen behandling og går i sig selv.

Der er en lille risiko for, at tandnerven kan tage skade på tænder, som har fået kroner. Der kan opstå vedvarende smerter, og tanden må rodbehandles.

Dette forhold skyldes, at der i visse tilfælde skal fjernes en del af den sunde tandsubstans for at få plads til kronen.

Hvis kroner er lavet af porcelæn, kan der ske små brud af porcelænet. I de fleste tilfælde kan disse skader repareres eller afglattes. I visse tilfælde er det dog nødvendigt at lave kronen om.

Risikoen for brud af porcelæn er størst på kroner, som sidder på de bageste kindtænder på grund af stort tyggetryk.

Roden kan i sjældne tilfælde knække på tænder, som er forsynet med stiftkroner. Dette vil i de fleste tilfælde medføre, at tanden skal fjernes.

Garanti på tandkroner

Der ydes 10 års garanti på kroner.

Inden for de første 3 år repareres eller omlaves kroner uden beregning.

Det forudsættes, at der ikke er tale om udefra kommende faktorer som f.eks. sygdom, ulykke, medicinsk behandling, manglende renhold eller misligholdelse i øvrigt.

Garantiordningen løber over 10 år, således patientens andel ved omlavning eller reparation øges med 10 % pr. år.

Hvis en krone f.eks. skal omlaves eller repareres efter 4 år, bidrager patienten med 40 %. Efter 5 år med 50 %. Efter 6 år med 60 % osv.

Det er også her en forudsætning, at der ikke er tale om udefra kommende faktorer som f.eks. sygdom, ulykke, medicinsk behandling, manglende renhold eller anden misligholdelse.

Garantiordningen kommer sjældent til anvendelse, da alle kroner generelt udviser meget lang holdbarhed. Som udgangspunkt kan forventes, at kroner kan sidde i munden i 20-25 år. Måske længere.

Links

Tandlægeforeningen - Generel information om kroner med pædagogiske illustrationer

Netdoktor - Generel information om kroner