Visdomstænder

Visdomstænder

En hyppig årsag til tandsmerter hos unge mennesker

 • Fjernes skånsomt af rutineret kirurgisk team

 • Ingen smerter under operationen

 • Grundig vejledning før, under og efter operationen

 • Tag gerne en ledsager med ind på klinikken hvis du er nervøs

 • Se vores priser inkl. bedøvelse og røntgen her

Vejledning før operativ fjernelse af visdomstand

Hvordan foregår det?
Du er meget velkommen til at tage en ven eller familie med, som gerne må komme med ind på klinikken og støtte dig.
At fjerne visdomstænder i undermunden er et smertefrit kirurgisk indgreb, som foregår under lokalbedøvelse.
Der lægges et snit i tandkødet, som bagefter bliver syet med 2-4 sting, som fjernes efter 1 uge.
Hvis tanden ligger meget skævt vil det være nødvendigt at dele tanden og fjerne lidt af kæbeknoglen.
Der fornemmes tryk og træk i området og lyd fra boremaskine, men ingen smerter.

Bedøvelse
Du bliver tilbudt en smertestillende pille (Ibubrofen 600mg) inden operationen.
Vi bruger god tid på at lægge bedøvelsen og sikre os, at den virker inden vi går i gang.
Bedøvelsen varer i ca. 3 timer.

Afslappende medicin
Alle patienter er lidt nervøse inden en operation.
Vi vil gøre vores bedste for, at du skal føle dig godt tilpas.
Som tidligere nævnt er du er meget velkommen til at tage en ven eller familie med, som gerne må komme med ind på klinikken og støtte dig.
Hvis du er meget nervøs, tilbyder vi afslappende medicin (Halcion, en tablet med et let sovemiddel).
Du møder så 40 minutter før behandling.
Oplys hvis du i forvejen tager andre former for medicin.
Du skal have en ledsager med til at følge dig hjem bagefter.

Hvordan har jeg det bagefter?
Du må ikke få pulsen op lige efter operationen. Undgå cykling.
Når bedøvelsen er gået væk vil de fleste opleve smerter og ømhed.
Du får en recept på smertestillende medicin.
Smerterne topper typisk efter 2 dage, fordi tandkødet omkring såret er hævet, som en del af den naturlige helingsproces.
Det er normalt, at hævelsen breder sig ud i kinden.
Ømhed og nedsat gabeevne er normalt.
Tilstanden varer ca. 1-2 uger.

Hvorfor skal min visdomstand fjernes?
Den hyppigste årsag er akutte bakterieansamlinger, som forårsager betændelse, hævelse og stærke smerter.
Andre årsager er huller eller risiko for huller i dem eller nabotænder.
Det er en fordel at fjerne visdomstænder, mens de er i ‘ro’, altså uden akut betændelse.
Det kan være en god idé at fjerne flere visdomstænder samtidig, hvis der er risiko for, at der vil opstå problemer på et senere tidspunkt.
Men det bestemmer du naturligvis selv.
Spørg tandlægen for råd om dette.

Vejledning efter operativ fjernelse af visdomstænder

Såret skal lades helt i ro. Undgå at pille, suge, lege, stikke osv. i såret.

Tandbørstning skal undlades den første dag i det opererede område, og herefter foretages med stor forsigtighed af hensyn til såret og eventuelle tråde.

Mundskylning foretages forsigtigt de 2 første dage således, at sårrandene som holdes sammen af syningerne ikke udsættes for stræk.
De efterfølgende dage skylles normalt morgen og aften.
Til mundskylning anbefales klorhexidin 0,12% (husk at læse brugsvejledningen).
Man kan ofte se et hvidligt område ved operationssåret, dette er ikke betændelse, men begyndende sårheling.

Kosten skal den første dag være flydende eller blød og ikke varm. Vent med at spise til bedøvelsen er forsvundet. De efterfølgende dage kan du gradvist gå fra flydende og blød kost over til normal kost. Tygning i den opererede side bør undgås.

Rygning nedsætter blodtilførslen til såret og hæmmer derved helingen. Rygning øger risikoen betydeligt for at såret lukker sig langsommere, hvorved der opstår stærke smerter 1-2 dage efter indgrebet. Smerterne varer ca. 1 uge.

Smerter kan forekomme de første dage efter operationen.
Smertestillende tabletter, 1 stk. Brufen á 400 mg., eller 2 stk. Pamol á 500 mg., 3-4 gange daglig vil normalt afhjælpe smerterne.
For yderligere smertelindring kan suppleres med 2 stk. Kodein á 25 mg. 3-4 gange dagligt (receptpligtig).
Manglende heling med deraf følgende stærke smerter opstår i 1-2 % af tilfældene og smertelindrende behandling på klinikken vil være nødvendig.

Hævelse og nedsat gabeevne kan opstå efter operationen.
Den når sin største udbredelse dagen efter, og den kan holde sig i 2-5 dage.
Denne hævelse er ikke udtryk for betændelse.
Hævelsen kan formindskes ved at lægge en ispose (f.eks. en pose frosne ærter) på kinden den første dag (10-20 minutter 1 gang i timen). De følgende dage kan der anvendes moderat varme i form af varmelampe eller varmepude (10 minutter 2-3 gange om dagen).
Misfarvning af huden (som et blåt mærke) kan forekomme.
Misfarvningen forsvinder i løbet af 2 uger. 

Efterblødning i form af en let sivende blødning kan forekomme det første døgn.
Undgå fysisk anstrengelse og hold hovedet højt, læg evt. en ekstra pude under hovedet om natten.

Skal min visdomstand fjernes?

Man er i dag mere tilbageholdende med at fjerne en visdomstand end tidligere, men er der ingen vej udenom, er det bedst at fjerne en visdomstand mellem 18 og 25 år, da det er lettere og forbundet med færre komplikationer at få fjernet en visdomstand i denne alder.
Venter man desuden for længe med at fjerne en dårlig visdomstand, så kan der opstå større og større problemer med nabotænderne.

At der ikke er plads til en visdomstand, og at en visdomstand ikke er brudt helt igennem tandkødet, samt at en visdomstand ikke står på den rigtige plads i tandrækken, er ikke i sig selv grund til at fjerne en visdomstand, så længe den ikke volder problemer.

Men:

 • En visdomstand skal fjernes, hvis den ikke er helt frembrudt, og der gentagne gange har været betændelse omkring tandkødet. Tilstanden er ofte ledsaget af dårlig ånde, dårlig smag, synkebesvær, hævelse, smerter og nedsat gabeevne. Dette er den hyppigste årsag til, at en visdomstand skal fjernes.
 • En visdomstand skal fjernes, hvis der er hul (caries), som ikke kan repareres. Det er ofte meget vanskeligt at reparere et hul i en visdomstand, fordi der er for lidt plads at arbejde på så langt tilbage i munden.
 • En visdomstand skal fjernes, hvis den er skyld i dannelse af hul (caries) i tanden foran.
 • En visdomstand skal fjernes, hvis den har ‘ædt sig ind’ i tanden foran.
 • En visdomstand skal fjernes, hvis der er cystedannelse omkring kronen.
 • En visdomstand skal fjernes, hvis den står i vejen i forbindelse med en tandregulering

Visdomstænder i overmunden

Fjernelse af visdomstænder i overmunden er som hovedregel ukompliceret, fordi tanden vokser lige frem og rødderne er samlede, hvorfor tanden er let at ‘vippe’ ud.
Selve indgrebet tager sjældent mere end 5-10 minutter og der skal ikke sys.
Hævelse og eftersmerter forekommer sjældent.

Panorama røntgenbillede af hele tandsættet. 4 visdomstænder ses tydeligt.

Visdomstænder i undermunden

Visdomstænderne i undermunden vokser ofte skævt og sidder betydeligt bedre fast end visdomstænder i overmunden.
Fjernelse af visdomstænder i undermunden kræver derfor som hovedregel et mindre kirurgisk indgreb udført under operationshygiejniske principper.
Rødderne er som regel spredte og krogede, og kæbeknoglen massiv.
Derfor kan det være påkrævet at dele tanden i minde dele og fjerne knogle for at skabe plads til at fjerne visdomstanden.
Moderate smerter og efterhævelse er forventeligt.

Sådan fjernes en visdomstand

Hvis en visdomstand er fuldt frembrudt i munden, kan den som regel fjernes uden at skære eller sy.

Hvis en visdomstand kun er delvist eller slet ikke brudt igennem tandkødet, er det nødvendigt med en operation.

Operationen forgår i lokalbedøvelse og er smertefri.

Meget nervøse patienter tilbydes beroligende medicin ½ time før behandlingen.

Er der meget betændelse omkring en visdomstand gives en eller anden form for antibiotika. F.eks. penicillin.

Når tandlægen har sikret sig, at bedøvelsen virker effektivt, lægges et lille snit i tandkødet, som så skubbes til side, så visdomstanden bliver frilagt.

I nogle tilfælde vil det nu være muligt at fjerne visdomstanden.

I andre tilfælde vil det være nødvendigt at frilægge visdomstanden yderligere ved at fjerne lidt knogle.

Det kan også være nødvendigt at dele en visdomstand i 2 eller 3 dele, før den kan fjernes.

Når en visdomstand er fjernet skylles såret grundigt med sterilt fysiologisk saltvand.

Til sidst syes tandkødet sammen med 2-5 sting, som fjernes efter 1 uge.

Operativ fjernelse af en visdomstand foregår under sterile forhold.

YouTube – Animationer af operativ fjernelse af visdomstænder

Selve oprationen tager sjældent mere end 15-20 minutter, men forberedelse af patient og operationsleje kræver, at der typisk afsættes 1 time.

Komplikationer i forbindelse med fjernelse af visdomstand

Komplikationerne i forbindelse med fjernelse af en visdomstand er i langt de fleste tilfælde ikke anderledes i forhold til de komplikationer, der ses i forbindelse med fjernelse af alle mulige andre tænder.

Hvis det har været nødvendigt at operere en visdomstand ud, er det normalt, at der kan være smerter de første dage efter operationen. Almindelige smertestillende tabletter kan sædvanligvis afhjælpe smerterne.

Det er også forventeligt, at der kan opstå hævelse og nedsat gabeevne efter operationen. Hævelsen når sin største udbredelse dagen efter og kan holde sig i 2-5 dage.

Hævelsen kan mindskes ved at lægge en kold ispose på kinden den første dag i 10 minutter ad gangen én gang i timen. En pose frosne grøntsager kan anvendes. Husk at lægge et lag viskestykke mellem kinden og køleelementet for at undgå forfrysninger.

Nerveskader 1

For så vidt angår fjernelse af en visdomstand i undermunden gælder der det særlige forhold, at rødderne på en visdomstand i undermunden kan ligge meget tæt, eller i direkte forbindelse, med den store følenerve i underkæben.

Specielt i tilfælde hvor dette forhold ikke opdages inden indgrebet, er der en lille risiko for, at den store følenerve kan blive beskadiget i forbindelse med fjernelse af en visdomstand.

Det kan medføre, at der opstår følelsesløshed, snurren eller en sovende fornemmelse i den ene halvdel af læben.

I de fleste tilfælde reparerer nerven sig selv, og følelsen vender tilbage.

I værste fald kan der være tale om en varig nerveskade, så den normale følelse i underlæben ikke vender tilbage.

Den bedste måde at forbygge en skade på den store følenerve i underkæben i forbindelse med fjernelse af en visdomstand, er at tage et stort oversigtsrøntgenbillede, såkaldt panoramarøntgenoptagelse.

Her er det nemt at se om en visdomstand ligger i tæt forbindelse til følenerven eller ej, således at nødvendige forholdsregler kan tages inden fjernelsen af en visdomstand.

Nerveskader 2

I forbindelse med operativ fjernelse af en visdomstand i undermunden gælder der endvidere det særlige forhold, at nerven som giver følelse til tungen, ligger i det tandkød, som skubbes til side under operationen.

Derfor er der en lille risiko for, at den kan blive beskadiget. Konsekvensen heraf er, at der i værste tilfælde kan komme varige føle- og smagsforstyrrelser i den ene halvdel af tungen. I de fleste tilfælde er der heldigvis tale om forbigående føle- og smagsforstyrrelser.

Tandlægen forbygger beskadigelse af tungenerven dels ved at lægge snittet i tandkødet langt fra tungenerven, og dels ved at beskytte tandkødet, hvor tungenerven ligger i, med et skjold under operationen.

Varige nerveskader er generende og alvorlige skader, som heldigvis opstår meget sjældent, og stort set aldrig, når:

 • Der foreligger gode røntgenoptagelser, som klart viser relationen mellem underkæbens følenerve og en visdomstand
 • Snittet i tandkødet lægges på behørig afstand af den formodede beliggenhed af tungenerven
 • Tungenerven beskyttes med et skjold under operationen.

Links

Dansk Tandlægeforening – Generel uvildig information om visdomstænder

Netdoktor – Generel uvildig information om visdomstænder

YouTube – Animationer af operativ fjernelse af visdomstænder

Det siger patienterne om os – læs alle anmeldelser her

Fortjener absolut 5 stjerner! Går hos tandplejeren Ali som er super flink og imødekommende. Han virker meget kompetent og tager højde for ens velbefindende under behandling.
Tak for et godt resultat. Har fået renset og fået mine tænder bleget hos tandplejeren Ali
Fantastisk oplevelse. Har været gennem et længere forløb, der har resulteret i et flot smil. Alt, lige fra første besøg til sidste tjek, har været de 5 stjerner værd. Alle på klinikken har været smilende og imødekommende. Stor fleksibilitet når de midlertidige kroner, som forventet blev løse og skulle sættes fast igen.Professionelt og ikke mindst smertefri behandling.Kan anbefale tbt.dk på det varmeste.Smilende tak til Thomas, Mikkel, Ali, Julie, Valentina og alle de andre der har været med inde over.
Fantastisk oplevelse. Har været gennem et længere forløb, der har resulteret i et flot smil. Alt, lige fra første besøg til sidste tjek, har været de 5 stjerner værd. Alle på klinikken har været smilende og imødekommende. Stor fleksibilitet når de midlertidige kroner, som forventet blev løse og skulle sættes fast igen.Professionelt og ikke mindst smertefri behandling.Kan anbefale tbt.dk på det varmeste.Smilende tak til Thomas, Mikkel, Ali, Julie, Valentina og alle de andre der har været med inde over.
En klinik der helt klart kan anbefales. Har fået en super god behandling hos Tandplejer Ali Bedeiri. Tak til hele teamet. :DMvhHalime
Venligt og imødekommende personale. Høj fleksibilitet mht. tidsbestilling, afbestilling, mv.Højt informationsniveau og tryghed i behandlingen.Stor opmærksomhed omkring patientens velbefindende i behandlingssituationen.
TBT fortjener uden tvivl 5 stjerner. Jeg fik dem anbefalet fordi jeg ville have rettet mine tænder med Invisalign. Luca og hans dygtige team har givet mig lige præcis det smil jeg drømte om på under et år. Hver gang jeg er i klinikken bliver jeg mødt af det venlige og meget professionelle personale. Det har gjort mig helt tryg igennem hele min bøjlebehandling. Nu hvor jeg er færdig med bøjlen, har jeg valgt at flytte fast tandlæge til dem. Fordi de giver så god og kompetent tandlægebehandling.
TBT fortjener uden tvivl 5 stjerner. Jeg fik dem anbefalet fordi jeg ville have rettet mine tænder med Invisalign. Luca og hans dygtige team har givet mig lige præcis det smil jeg drømte om på under et år. Hver gang jeg er i klinikken bliver jeg mødt af det venlige og meget professionelle personale. Det har gjort mig helt tryg igennem hele min bøjlebehandling. Nu hvor jeg er færdig med bøjlen, har jeg valgt at flytte fast tandlæge til dem. Fordi de giver så god og kompetent tandlægebehandling.
Alt ros herfra til klinikkens professionelle, imødekommende og super venlige personale. Især Luca Bastholm, tusind tak for den bedste behandling, man kunne ønske sig, ikke bare fra en tandlægeklinik men fra menneske til menneske generelt. :) Tak endnu en gang.
TBT er tandklinikken over alle. Man får virkelig ikke bedre behandling end her. Jeg vil med det varmeste hjerte, anbefale klinikken til ALLE! Jeg har været patient her siden jeg var 16 (5 år siden), og jeg har KUN haft vidunderlige oplevelser med Luca og tandplejerne. Hvis du er på udkig efter en god klinik med forstand på alt og ønsker at gå derfra med et kæmpe smil hver gang, så er TBT det helt rette sted.
Tusind tak til Selma for venligheden og den supergode chatservice . Fik svar på alle mine spørgsmål indenfor meget kort tid sent på en aften.
Jeg har netop afsluttet mit Invisalign forløb hos tandlæge Luca Bastholm. Grundet mit arbejde som Aut. klinisk tandtekniker er jeg nok mere kritisk overfor kosmetikken af mine tænder end mange andre, men jeg må indrømme at alle mine ønsker er blevet indfriet og resultatet er blevet MEGET bedre end jeg havde turde håbe på.
Smertefri behandling hos Tandlægerne på Brønshøj Torv er det bedste der findes. Når man så samtidig bliver mødt af af en smilende pige i receptionen og en assistent, der formåede at få mit tandlægebesøg til at blive en god oplevelse - herfra sendes en stor tak for Jeres behandling. Det er utroligt som I forstår jer på mennesker og behandling. Nu vil jeg ikke længere gå med tankerne om at aflyse eller finde en dårlig undskyldning på dagen. Jeg vil med sindsro gå til tandlægen og vide det ikke kommer til at gøre ondt og jeg vil blive mødt med et smil.
Jeg har brugt klinikken en del år efterhånden, og det har været fremragende service hver eneste gang! Super professionelt arbejde, kan klart anbefales!
Efter at mine tænder er blevet rettet, kan jeg varmt anbefale Tandlægerne Brønshøj Torv. Udover at være super dygtige og professionelle er personalet desuden lyttende og imødekommende. Jeg blev inddraget i processen og spurgt regelmæssigt, om hvordan jeg havde det med mine tænder. Stor tak og ros til Luca Bastholm!
Den mest positive oplevelse hos en tandlæge, jeg nogensinde har haft. Har været til forundersøgelse, og mine tænder blev undersøgt fra alle leder og kanter. Luca Bastholm oplyste efterfølgende, at jeg ikke umiddelbart havde brug for den omfattende behandling, som jeg kom for at få. Så har man altså moralen i orden. Sikke en god stil! Kan kun anbefale stedet.
Jeg har i gennem store dele af livet altid haft en form for tandlægeskræk, men efter at være startet hos Tandlægerne Brønshøj Torv, er den fuldstændig forsvundet. De er professionelle og forstår hvordan man får 1-2 timers behandlinger til at føles som 10 minutter. Jeg har lige færdiggjort min Invisalign behandling, og det færdige resultat er meget bedre end jeg turde håbe på. Mega fedt!
Virkelig dygtige og professionelle tandlæger. Specielt Luca og Thomas der stod for størstedelen, af alt jeg fik lavet af behandlinger.Helt klart et sted jeg vil vende tilbage til, hvis jeg skal have lavet noget større med tænderne igen!
Luca og hans team fortjener utvivlsomt 5 stjerner for min invisalign behandling. Servicen har igennem hele mit forløb været i top, og jeg har aldrig været gladere for mine tænder. Der er ikke så meget andet at sige end at Tandlægerne Brønshøj Torv får mine bedste anbefalinger!

Finansieringsmuligheder

Lån alle pengene rentefrit – betal over 20 måneder:

 1. Udfyld låneansøgningen online
 2. Du modtager lånekode på mail
 3. Underskriv med NemID

Gebyrfri afdragsordning

Afdrag din tandlægeregning uden renter eller gebyrer. Aftale skal være indgået inden behandlingen påbegyndes.