Skip to content Skip to footer

Hjælp! Jeg får mange huller i tænderne!

Hvis du i øvrigt er sund og rask, men alligevel oplever, at du ofte får huller (caries) i tænderne, betyder det, at du er disponeret for at udvikle huller i tænderne. Eller sagt med andre ord: Der skal ikke særlig meget til, før du udvikler et hul i en tand.
Du er derfor, hvad vi karakteriserer som værende i en risikogruppe for at udvikle huller i tænderne.

Hvis du ikke får vendt udviklingen, vil der være alvorlig risiko for, at du mister én eller flere tænder. Og at du havner i et forløb med meget store tandlægeregninger. ‘Skruen uden ende’ – så at sige.

Vi har brug for din hjælp til at vende udviklingen

Hvis du følger vores råd og vejledning, er chancerne for at vi kan stoppe den negative udvikling i dit tandsæt særdeles gode. Huller i tænderne opstår når de ‘usynlige’ bakteriebelægninger (plak), langsomt bygges op på tænderne. Bakteriebelægningerne udskiller syre, som nedbryder tandemaljen –> hul i tand. I dit tilfælde skal der ganske få bakteriebelægninger til før hullerne opstår. Bakteriebelægningerne vil efter ganske kort tid begynde at danne syre, som fører til, at tandoverfladen (emaljen) begynder at ætses. Bliver bakterierne ikke fjernet (ved god mundhygiejne) fortsætter ætsningen, og efter en tid er den blevet så udtalt, at skaden kan ses. Et hul er opstået.

Din mundhygiejne er nødt til at være i verdensklasse!

Det hjælper vi dig med. Alle forebyggende foranstaltninger sigter mod at fjerne bakteriebelægningerne på tænderne. Forebyggelse mod caries sker derfor primært i forbindelse med den daglige mundhygiejne i hjemmet, efter anvisning fra tandplejer eller tandlæge.

Tandbørstning og Tandtråd

Begge dele er vigtige – især tandtråd. Trods perfekt tandbørstning er det umuligt at fjerne bakteriebelægningerne imellem tænderne helt. Derfor skal tandtråd bruges, for at skrabe belægningerne af. Vigtigheden af at bruge tandtråd hver dag, kan ikke understreges nok.
Informativ video om tandbørstning her
Informativ video om tandtråd her

Slik og søde sager

Undgå en konstant tilførsel af sukker, da det er rent guf for cariesfremkaldende bakterier. Hyppigheden af sukkerindtag er vigtig. Hvis bakterierne har sukker til rådighed mange gange i løbet af dagen, kommer hullerne hurtigere og nemmere. Typiske eksempler er sukkerholdige læskedrikke og slik, som indtages løbende over flere timer. Det er ren brændstof for bakterierne, som så producerer en masse syre, som så nedbryder tandemaljen.

Sådan undgår du stensikkert at få huller i tænderne

Det vigtigste er ikke, hvor tit du børster tænder, men hvordan du børster tænder! Sagt med andre ord: Det er ikke et spørgsmål om kvantitet, men om kvalitet.

Det er utrolig vigtigt, at du får fjernet alle belægningerne, når du børster tænder. Tandbørstehårene når ikke ind mellem tænderne – derfor skal du også bruge tandtråd. Hver dag!

Vi tilbyder derfor et kvalitetstjek af din tandbørstning. Børst tænderne så godt du kan inden du møder til et tandeftersyn. Vi kan så tjekke om du har gjort det godt nok, eller om der stadig sidder belægninger på dine tænder. Vi viser dig så, hvordan du kommer helt i bund. Det er din garanti for, at du kører 100% optimalt med din forebyggende tandpleje. Og så er det faktisk nok, at du børster tænder 2 gange om dagen. Du børste tænder 10 gange om dagen og stadig få huller i tænderne, hvis du børster forkert! Derfor er det utroligt vigtigt, at du en en professionel vurdering af, om din tandbørsteteknik er god nok.

Sådan behandler vi huller

Når hullet i tanden er blevet så stort, at du ikke selv kan holde det rent, er det nødvendigt at bore. Når vi borer fjerner vi bakterierne i tandhullet. Derefter lukker vi hullet.

Generelt om huller i tænderne

Huller i tænderne er stadig en af de mest udbredte sygdomme i verden. Og selvfølgelig den mest udbredte tandsygdom. Selvom vi er blevet meget bedre til at forebygge huller i tænderne, har de fleste menneske oplevet at blive behandlet for huller i tænderne. Man kan ikke mærke, at et hul er på vej til at udvikle sig en tand. Derfor er det vigtigt at blive tjekket regelmæssigt hos tandlægen eller tandplejeren. Ca. 1 gang om året plejer at være tilstrækkeligt. For mange kan 1 gang hvert andet år også være nok, mens andre bør komme 2 gange om året.

Caries – den videnskabelige forklaring

Caries – huller i tænderne – er en såkaldt multifaktoriel sygdom (meget fint ord). For at der kan opstå huller i tænderne skal der være 3 faktorer til stede på samme tid:

  1. Tænder
  2. Bakterier
  3. Sukker

Huller i tænderne opstår når de bakterier (Faktor 2), som langsomt bygges op på tænderne (Faktor 2), omdanner sukker (Faktor 3) til syre. Hvis bakterierne får lov til at blive siddende gennem lang tid, vil syredannelsen føre til, at tandoverfladen (emaljen) begynder at ætses. Får bakterierne stadig lov at blive siddende, fortsætter ætsningen, og efter en tid er den blevet så udtalt, at skaden kan ses. Et hul er opstået.

Mængden og typen af bakterier er afgørende for udviklingen af caries. Når bakterier får lov at sidde på tænderne (emaljeoverfladen) igennem længere tid, dannes der tykke kolonier af bakterier, som kaldes plak. På dette stadie kan der udvikles huller, fordi spyttet ikke kan trænge ned i bunden af belægninger og vaske syren bort.

Under normale omstændigheder vil det normalt tage 1-2 dage før der dannes skadelige bakteriebelægninger på tænderne. Derfor vil det ofte være tilstrækkeligt at børste tænder 2 gange om dagen for at forebygge huller i tænderne, forudsat at tandbørstningen er udført korrekt, således at ALLE bakteriebelægninger fjernes! Omvendt kan tandbørstning flere gange om dagen være spildt arbejde, hvis det udføres forkert, således at der hver gang efterlades bakteriebelægninger på de samme steder, så de kan leve uforstyrret og producere syre, som opløser tandemaljen og giver huller i tænderne. Det er meget vigtigt at forstå.

Eksempel på et hul (caries) i en tand

Her ser du et eksempel på et ekstremt og meget stort og gammelt hul i en tand. Du vil kunne mærke det med tungen og kunne se det med det blotte øje. Huller starter altid med at være meget små og kan mellem tænderne ofte kun opdages på røntgenbiller. Derfor er det vigtigt at få tjekket tænderne regelmæssigt for huller – især hvis du har tendens til at få huller i tænderne.

Forbyggelse af caries (huller i tænderne)

Din daglige tandbørstning og daglig brug af tandtråd er den bedste og vigtigste måde at undgå at få huller i tænderne. Derudover kan tandlægen eller tandplejer forbygge små begyndende huller ved at pensle flour på hullet. Har du nemt ved at få huller i tænderne kan speciel receptpligtig tandpasta, som indeholder ekstra høj koncentration af fluor, komme på tale. Omlæggelse af kostvaner som minimerer sukkerholdige fødeemner er også vigtig, hvis du har tendens til huller i tænderne.

Scroll til top