Skip to content Skip to footer

Klag over tandbehandling

Patientbeskyttelse og patientrettigheder har aldrig fyldt mere end i dag – heldigvis.

Gennemsigtighed og informeret samtykke er forudsætning for et godt samarbejde mellem patient og tandlæge. På Sundhed.dk og Borger.dk kan du læse meget mere om relevante forhold mellem patient og tandlæge.

Vi opfordrer altid til, at du først tager en snak med den behandlende tandlæge, inden du klager over din behandling.

Ønsker du at klage over en tandbehandling?

Et medhold i en klage vil som regel føre til, at man får honoraret for behandlingen tilbagebetalt. Er der tale om en grov fejl kan det føre til, at tandlægen får en påtale fra sundhedsmyndighederne. Hvis en tandlæge gentagne gange har udvist grov faglig forsømmelse, som fører til påtaler, vil de blive offentliggjort, og i sidste ende kan retten til at virke som tandlæge blive inddraget af sundhedsmyndighederne.

Scroll til top