Skip to content Skip to footer

Visdomstand & visdomstænder

 • En hyppig årsag til tandsmerter hos unge mennesker
 • Skal fjernes hvis der har været gentagne smerter og hævelse
 • Visdomstænder i overmunden fjernes hurtigt og skånsomt
 • Visdomstænder i undermunder skal som regel opereres ud
 • Ingen smerter under operationen
 • Smerter efter operationen kan som regel klares med almindelig smertestillende medicin
 • Tag gerne en ledsager med ind på klinikken, hvis du er nervøs
 • Beroligende medicin inden operationen er muligt (husk ledsager)
 • Se vores priser inkl. bedøvelse og røntgen her
Afspil video

Skal min visdomstand fjernes?

Man er i dag mere tilbageholdende med at fjerne en visdomstand end tidligere, men er der ingen vej udenom, er det bedst at fjerne en visdomstand mellem 18 og 25 år, da det er lettere og forbundet med færre komplikationer at få fjernet en visdomstand jo yngre man er.

Venter man desuden for længe med at fjerne en dårlig visdomstand, så kan der opstå større og større problemer med nabotænderne.

At der ikke er plads til en visdomstand, og at en visdomstand ikke er brudt helt igennem tandkødet, samt at en visdomstand ikke står på den rigtige plads i tandrækken, er ikke i sig selv grund til at fjerne en visdomstand, så længe den ikke volder problemer.

Men:

 • En visdomstand skal fjernes, hvis den ikke er helt frembrudt, og der gentagne gange har været betændelse omkring tandkødet. Tilstanden er ofte ledsaget af dårlig ånde, dårlig smag, synkebesvær, hævelse, smerter og nedsat gabeevne. Dette er den hyppigste årsag til, at en visdomstand skal fjernes.
 • En visdomstand skal fjernes, hvis der er hul (caries), som ikke kan repareres. Det er ofte meget vanskeligt at reparere et hul i en visdomstand, fordi der er for lidt plads at arbejde på så langt tilbage i munden.
 • En visdomstand skal fjernes, hvis den er skyld i dannelse af hul (caries) i tanden foran.
 • En visdomstand skal fjernes, hvis den har ‘ædt sig ind’ i tanden foran.
 • En visdomstand skal fjernes, hvis der er cystedannelse omkring kronen.
 • En visdomstand skal fjernes, hvis den står i vejen i forbindelse med en tandregulering

Visdomstænder i overmunden

Fjernelse af visdomstænder i overmunden er som hovedregel ukompliceret, fordi tanden vokser lige frem og rødderne er samlede, hvorfor tanden er let at ‘vippe’ ud. Selve indgrebet tager sjældent mere end 5-10 minutter og der skal ikke skæres eller sys.
Hævelse og eftersmerter forekommer sjældent.

Visdomstænder i undermunden

Visdomstænderne i undermunden vokser ofte skævt og sidder betydeligt bedre fast end visdomstænder i overmunden. Fjernelse af visdomstænder i undermunden kræver derfor som hovedregel et mindre kirurgisk indgreb udført under operationshygiejniske principper. Rødderne er som regel spredte og krogede, og kæbeknoglen massiv. Derfor kan det være påkrævet at dele tanden i minde dele og fjerne noget knogle omkring tanden for at skabe plads til at fjerne visdomstanden. Moderate smerter og efterhævelse er forventeligt. 

Sådan fjernes en visdomstand

Hvis en visdomstand er fuldt frembrudt i munden, kan den som regel fjernes uden at skære eller sy. Hvis en visdomstand kun er delvist eller slet ikke brudt igennem tandkødet, er det nødvendigt med en operation. Operationen forgår i lokalbedøvelse og er smertefri.

Meget nervøse patienter tilbydes beroligende medicin ½ time før behandlingen. Husk at medbringe en ledsager.

Er der meget betændelse omkring en visdomstand gives en eller anden form for antibiotika. F.eks. penicillin.

Når tandlægen har sikret sig, at bedøvelsen virker effektivt, lægges et lille snit i tandkødet, som så skubbes til side, så visdomstanden bliver frilagt. I nogle tilfælde vil det nu være muligt at fjerne visdomstanden. I andre tilfælde vil det være nødvendigt at frilægge visdomstanden yderligere ved at fjerne lidt knogle. Det kan også være nødvendigt at dele en visdomstand i 2 eller 3 dele, før den kan fjernes.

Når en visdomstand er fjernet skylles såret grundigt med sterilt fysiologisk saltvand. Til sidst syes tandkødet sammen med 2-5 sting, som opløser sig selv i løbet af 1-2 uger. Operativ fjernelse af en visdomstand foregår under sterile forhold.

Selve operationen tager sjældent mere end 15-20 minutter, men forberedelse af patient og operationsleje kræver, at der typisk afsættes 1 time.

Komplikationer i forbindelse med fjernelse af visdomstand

Komplikationerne i forbindelse med fjernelse af en visdomstand er i langt de fleste tilfælde ikke anderledes i forhold til de komplikationer, der ses i forbindelse med fjernelse af alle mulige andre tænder.

Hvis det har været nødvendigt at operere en visdomstand ud, er det normalt, at der kan være smerter de første dage efter operationen. Almindelige smertestillende tabletter kan sædvanligvis afhjælpe smerterne.

Det er også forventeligt, at der kan opstå hævelse og nedsat gabeevne efter operationen. Hævelsen når sin største udbredelse dagen efter og kan holde sig i en uge.

Hævelsen kan mindskes ved at lægge en kold ispose på kinden den første dag i 10 minutter ad gangen én gang i timen. En pose frosne grøntsager kan anvendes. Husk at lægge et lag viskestykke mellem kinden og køleelementet for at undgå forfrysninger.

Nerveskader 1

For så vidt angår fjernelse af en visdomstand i undermunden gælder der det særlige forhold, at rødderne på en visdomstand i undermunden kan ligge meget tæt, eller i direkte forbindelse, med den store følenerve i underkæben.

Specielt i tilfælde hvor dette forhold ikke opdages inden indgrebet, er der en lille risiko for, at den store følenerve kan blive beskadiget i forbindelse med fjernelse af en visdomstand.

Det kan medføre, at der opstår følelsesløshed, snurren eller en sovende fornemmelse i den ene halvdel af læben.

I de fleste tilfælde reparerer nerven sig selv, og følelsen vender tilbage.

I værste fald kan der være tale om en varig nerveskade, så den normale følelse i underlæben ikke vender tilbage.

Den bedste måde at forbygge en skade på den store følenerve i underkæben i forbindelse med fjernelse af en visdomstand, er at tage et stort oversigtsrøntgenbillede, såkaldt panoramarøntgenoptagelse.

Her er det nemt at se om en visdomstand ligger i tæt forbindelse til følenerven eller ej, således at nødvendige forholdsregler kan tages inden fjernelsen af en visdomstand.

Nerveskader 2

I forbindelse med operativ fjernelse af en visdomstand i undermunden gælder der endvidere det særlige forhold, at nerven som giver følelse til tungen, ligger i det tandkød, som skubbes til side under operationen.

Derfor er der en lille risiko for, at den kan blive beskadiget. Konsekvensen heraf er, at der i værste tilfælde kan komme varige føle- og smagsforstyrrelser i den ene halvdel af tungen. I de fleste tilfælde er der heldigvis tale om forbigående føle- og smagsforstyrrelser.

Tandlægen forbygger beskadigelse af tungenerven dels ved at lægge snittet i tandkødet langt fra tungenerven, og dels ved at beskytte tandkødet, hvor tungenerven ligger i, med et skjold under operationen.

Varige nerveskader er generende og alvorlige skader, som heldigvis opstår meget sjældent, og stort set aldrig, når:

 • Der foreligger gode røntgenoptagelser, som klart viser relationen mellem underkæbens følenerve og en visdomstand
 • Snittet i tandkødet lægges på behørig afstand af den formodede beliggenhed af tungenerven
 • Tungenerven beskyttes med et skjold under operationen.
Er skaden sket og varig vil man som regel være berettiget til erstatning via Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning.

Smerter fra visdomstand og visdomstænder

Det er vigtigt at skelne mellem smerter fra visdomstænder før fjernelse og efter fjernelse.

Smerter fra visdomstænder før fjernelse

Hyppigst forekommer hævelse og smerter omkring visdomstænder i undermunden pga. ansamlinger af baktier, som ikke er mulige at fjerne ved normal mundhygiejne. Mere sjældent opstår smerter pga. store huller (caries), som når ind til tandnerven. Visdomstænderne i overmunden vokser af og til skævt ud i kinden eller ned i tandkødet i undermunden og giver smertefulde kødsår, når man åbner og lukker munden.

Smerter fra visdomstænder efter fjernelse

Smerter efter fjernelse af visdomstænder i overmunden er sjældne, fordi de er meget nemme at fjerne hurtigt og skånsomst. Smerter efter fjernelse af visdomstænder i undermunden er hyppige, fordi de ofte skal opereres ud, hvilket normalt giver eftersmerter, der holder sig i en uges tid. Dog ikke værre end, at det som regel kan holdes ned med almindelig smertestillende medicin.

Vejledning før og efter operativ fjernelse af visdomstænder

Før behandling

Du er meget velkommen til at tage en ven eller familie med, som gerne må komme med ind på klinikken og støtte dig.
At fjerne visdomstænder i undermunden er et smertefrit kirurgisk indgreb, som foregår under lokalbedøvelse.
Der lægges et snit i tandkødet, som bagefter bliver syet med 2-4 sting, som opløser sig selv i løbet af 1-2 uger.
Hvis tanden ligger meget skævt vil det være nødvendigt at dele tanden og fjerne lidt af kæbeknoglen.
Der fornemmes tryk og træk i området og lyd fra boremaskine, men ingen smerter.

Du bliver tilbudt en smertestillende pille (Ibubrofen 600mg) inden operationen.
Vi bruger god tid på at lægge bedøvelsen og sikre os, at den virker inden vi går i gang.
Bedøvelsen varer i ca. 3 timer.

Alle patienter er lidt nervøse inden en operation.
Vi vil gøre vores bedste for, at du skal føle dig godt tilpas.
Som tidligere nævnt er du er meget velkommen til at tage en ven eller familie med, som gerne må komme med ind på klinikken og støtte dig.
Hvis du er meget nervøs, tilbyder vi afslappende medicin (Halcion, en tablet med et let sovemiddel).
Du møder så 40 minutter før behandling.
Oplys hvis du i forvejen tager andre former for medicin.
Du skal have en ledsager med til at følge dig hjem bagefter.

Du må ikke få pulsen op lige efter operationen. Undgå cykling.
Når bedøvelsen er gået væk vil de fleste opleve smerter og ømhed.
Du får en recept på smertestillende medicin.
Smerterne topper typisk efter 2 dage, fordi tandkødet omkring såret er hævet, som en del af den naturlige helingsproces.
Det er normalt, at hævelsen breder sig ud i kinden.
Ømhed og nedsat gabeevne er normalt.
Tilstanden varer ca. 1-2 uger.

Den hyppigste årsag er akutte bakterieansamlinger, som forårsager betændelse, hævelse og stærke smerter.
Andre årsager er huller eller risiko for huller i dem eller nabotænder.
Det er en fordel at fjerne visdomstænder, mens de er i ‘ro’, altså uden akut betændelse.
Det kan være en god idé at fjerne flere visdomstænder samtidig, hvis der er risiko for, at der vil opstå problemer på et senere tidspunkt.
Men det bestemmer du naturligvis selv.
Spørg tandlægen for råd om dette.

Efter behandling

Såret skal lades helt i ro. Undgå at pille, suge, lege, stikke osv. i såret.

Tandbørstning skal undlades den første dag i det opererede område, og herefter foretages med stor forsigtighed af hensyn til såret og eventuelle tråde.

Mundskylning foretages forsigtigt de 2 første dage således, at sårrandene som holdes sammen af syningerne ikke udsættes for stræk.
De efterfølgende dage skylles normalt morgen og aften.
Til mundskylning anbefales klorhexidin 0,12% (husk at læse brugsvejledningen).
Man kan ofte se et hvidligt område ved operationssåret, dette er ikke betændelse, men begyndende sårheling.

Kosten skal den første dag være flydende eller blød og ikke varm. Vent med at spise til bedøvelsen er forsvundet. De efterfølgende dage kan du gradvist gå fra flydende og blød kost over til normal kost. Tygning i den opererede side bør undgås.

Rygning nedsætter blodtilførslen til såret og hæmmer derved helingen. Rygning øger risikoen betydeligt for at såret lukker sig langsommere, hvorved der opstår stærke smerter 1-2 dage efter indgrebet. Smerterne varer ca. 1 uge.

Smerter kan forekomme de første dage efter operationen.
Smertestillende tabletter, 1 stk. Brufen á 600 mg., og/eller 2 stk. Pamol á 500 mg., 3-4 gange daglig vil normalt afhjælpe smerterne.
For yderligere smertelindring kan suppleres med 2 stk. Kodein á 25 mg. 3-4 gange dagligt (receptpligtig).
Manglende heling med deraf følgende stærke smerter opstår i 1-2 % af tilfældene og smertelindrende behandling på klinikken vil være nødvendig.

Hævelse og nedsat gabeevne kan opstå efter operationen.
Den når sin største udbredelse dagen efter, og den kan holde sig i en uge.
Denne hævelse er ikke udtryk for betændelse.
Hævelsen kan formindskes ved at lægge en ispose (f.eks. en pose frosne ærter) på kinden den første dag (10-20 minutter 1 gang i timen). De følgende dage kan der anvendes moderat varme i form af varmelampe eller varmepude (10 minutter 2-3 gange om dagen).
Misfarvning af huden (som et blåt mærke) kan forekomme.
Misfarvningen forsvinder i løbet af 2 uger.

Efterblødning i form af en let sivende blødning kan forekomme det første døgn.
Undgå fysisk anstrengelse og hold hovedet højt, læg evt. en ekstra pude under hovedet om natten.

Scroll til top