Skip to content Skip to footer

Din guide til Invisalign: Alt du skal vide samlet ét sted

Når det kommer til moderne og effektiv tandregulering, anbefales Invisalign ofte som et oplagt alternativ til almindelige tandbøjler. Vælger du en tandregulering med Invisalign, kan du nemlig se frem til en række fordele, som traditionelle tandreguleringsmetoder ikke byder på.

I denne Invisalign guide gennemgår vi behandling med Invisalign fra start til slut, og undervejs ser vi samtidig nærmere på nogle af de mange fordele, der følger med, når du vælger en tandregulering med Invisalign. Inden vi ser nærmere på behandlingen, starter vi med først at se nærmere på Invisalign og den populære tandskinne

Invisalign er et opgør med traditionel tandregulering

Traditionel tandregulering er kendetegnet ved upraktiske og ucharmerende togskinner, der som regel skal bæres i en længere tidsperiode – i værste fald flere år – før det ønskede resultat opnås. Mens behandlingen står på, kan togskinnen være kilde til evig irritation og besvær, og de fleste patienter ser derfor også frem til den dag, hvor de kan endeligt kan slippe for tandbøjlen igen.

Invisalign behandling er et opgør med traditionel tandregulering.

Tandskinnerne fra Invisalign er modsat den traditionelle tandbøjle lavet af et tyndt og gennemsigtigt plastmateriale, der gør skinnen ”usynlig”, når du har den på. Den kan dermed ikke ses med det blotte øje. Samtidig kan skinnen let tages af, og du kan derfor også fjerne den, når du spiser, børster tænder eller lignende. Invisalign er dermed ikke blot det foretrukne valg i forhold til æstetik, men i lige så høj grad i forhold til mundhygiejne. Oveni det her får du et perfekt smil med Invisalign.

Sådan bruger man Invisalign

Invisalign adskiller sig markant fra den traditionelle tandregulering ved, at du får udleveret en serie af skinner, som hver især passer til en given tidsperiode i dit behandlingsforløb. Hver skinne regulerer dine tænder med omtrent 0,2-0,3 mm., hvorefter skinnen erstattes af en ny skinne.

Den nye skinne er dimensioneret således, at den regulerer dine tænder med yderligere 0,2-0,3 mm. På den måde fortsætter behandlingsforløbet med udskiftning af tandskinner hver uge, indtil det ønskede resultat opnås, og behandlingen afsluttes.

En behandling med Invisalign består dermed ikke af én skinne, der skal regulere dine tænder fra start til slut, men derimod en række tandskinner, der hver især sørger for det næste skridt i reguleringsprocessen. Invisalign giver derfor en langt mere nænsom og behagelig tandregulering sammenlignet med andre tandreguleringsmetoder – helt uden at gå på kompromis med resultatet eller behandlingens varighed.

Sådan forløber en Invisalign behandling

Fra start til slut består en Invisalign behandling af fem trin.

Trin 1 – Forundersøgelsen

Alle Invisalign behandlinger starter med en forundersøgelse. Ikke to behandlinger er ens, og det er derfor vigtigt, at du i samarbejde med tandklinikpersonalet forud for behandlingen får klarlagt dit behov for tandregulering. Her vil du blive oplyst omkring selve behandlingsforløbet og en fast pris herpå. Samtidig laves der en 3D-animation, der visualiserer effekten af tandreguleringen. Du kan med andre ord se det færdige resultat allerede inden, behandlingen påbegyndes.

Trin 2 – Behandlingen

Er du tilfreds med resultatet af forundersøgelsen, kan næste trin begynde. Her produceres der et antal tandskinner ud fra 3D-animationen af mund og tandsæt. Antallet af tandskinner varierer alt efter graden af tandregulering. Du instrueres udførligt i, hvordan du tager tandskinnerne ud, og hvordan du skal vedligeholde tandskinnerne.

Under behandlingen skal du anvende skinnerne 20-22 timer i døgnet. På den måde sikres det bedst mulige slutresultat. Skinnen bør derfor kun tages ud i kortere perioder, fx når du spiser, drikke kaffe, børster tænder eller lignende situationer.

Trin 3 – Løbende kontrol

Undervejs i behandlingsforløbet kontrolleres din tandregulering løbende. Det sker for at sikre, at tandreguleringen forløber som planlagt. Du skal regne med ca. 10 kontrolbesøg i alt fra start til slut. I nogle tilfælde kan et besøg klares online.

Trin 4 – Behandlingen afsluttes

Når din behandling er gennemført, inviteres du ind til en samtale med din behandler. Her evalueres forløbet, og samtidig får du at vide, hvordan du undgår, at dine tænder bliver skæve igen. På trods af at behandlingen er overstået med succes, er der nemlig stadig en risiko for, at dine tænder bliver skæve igen. Det er derfor vigtigt, at du følger tandlægens råd. Så er du garanteret mod dette.

Du får derfor udleveret tre sæt natbøjler og får samtidig tilbudt at få limet en tynd metaltråd på bagsiden af dine tænder. Begge foranstaltninger er med til at sikre, at dine tænder ikke bliver skæve igen.

Trin 5 – Retention

Din behandling er nu overstået, og du har modtaget råd og vejledning i, hvordan du undgår, at dine tænder bliver skæve igen. Samtidig har du fået tre sæt natbøjler og tilbud om en tynd metaltråd limet fast på bagsiden af dine tænder.

Herfra gælder det blot om at følge de råd, du har fået af din tandlæge og ellers at anvende dine natbøjler. Har du takket ja til tilbuddet om at få limet den tynde metaltråd på bagsiden af dine tænder, hjælper denne med at fastholde tænderne på deres nye position. Har du derimod valgt at takke nej til metaltråden, vil du skulle bruge natbøjlerne oftere end ellers.

Læs mere om forløbet efter Invisalign her.

Hvor lang tid varer en behandling med Invisalign?

Behandlingens varighed afhænger af graden af tandregulering, der skal foretages. Da der er tale om et individuelt forløb baseret på dit individuelle behov for tandregulering, kan der ikke gives et præcist svar på behandlingens varighed, før du har været til en forundersøgelse.

Langt de fleste behandlinger med Invisalign forløber over 9-12 måneder. Der er med andre ord tale om en effektiv tandregulering, hvor du opnår mærkbare og synlige resultater på relativt kort tid. En af årsagerne hertil er, at du hver uge skifter den nuværende tandskinne ud med en ny, der passer til præcis det stadie, du er nået til i processen med dine tænder. Således sikres det, at dine tænder altid reguleres optimalt uanset hvor i behandlingsforløbet, du befinder dig.

En hurtig og effektiv behandling forudsætter selvfølgelig, at du anvender skinner 20-22 timer i døgnet og følger vejledningerne. Sørger du for at følge tandlægens råd, opnår du med garanti bedst mulige resultat på kortest mulige tid.

Invisalign priser

Prisen på en Invisalign behandling varierer afhængigt af, hvilken type behandling du skal have foretaget. Derudover har graden af tandregulering også betydning for prisen. Forud for din behandling får du altid oplyst en fast pris, der inkluderer alt både før, under og efter behandlingen. Du slipper dermed for at skulle betale ekstra for blandt andet retentionsskinne, natbøjler og andet. I stedet har du én fast pris at forholde dig til, og denne pris er den samme uanset, hvor mange tandskinner du får brug for undervejs i hele forløbet.

Du kan se vores vejledende priser på Invisalign-behandlinger her.

Tilskud til Invisalign behandling fra Sygeforsikringen ”danmark”

Er du medlem af Sygeforsikringen ”danmark”, har du mulighed for at få tilskud til din Invisalign behandling. Tilskuddet afhænger af, hvilken behandling der er tale om. Ofte vil der være tale om et ikke ubetydeligt tilskud på flere tusinde kroner, og vi hjælper dig selvfølgelig med ansøgning om tilskuddet.

Sådan kommer du i gang med din Invisalign behandling

Hvis du er interesseret i at påbegynde en behandling med Invisalign – eller hvis du har yderligere spørgsmål til behandlingen og forløbet – er du altid velkommen til at kontakte TBT – Tandlægerne Brønshøj Torv for at få en personlig vurdering. Du vælger selv, om du ønsker en vurdering via mail eller en vurdering efter en forundersøgelse på klinikken.

Vælger du at modtage en gratis vurdering via mail, giver vi dig et realistisk tids- og prisestimat. Du får dermed en indikation af, hvor lang tid dit behandlingsforløb vil vare, og hvor meget det vil koste. Ved vurdering af Invisalign priser via mail kan du forvente svar inden for 24 timer.

Foretrækker du en grundig undersøgelse, der inkluderer 3D-animationer af det færdige resultat, kan du i stedet komme til forundersøgelse på klinikken. Forundersøgelsen koster 450 kr., og beløbet refunderes, hvis du efterfølgende vælger at takke ja til behandlingen. Forundersøgelsen varer ca. en time, og her får du oplyst en fast pris på hele behandlingsforløbet inklusiv den efterfølgende retention.

Er du interesseret i at vide mere om Invisalign og dine muligheder for at få et flottere smil? Så kontakt TBT – Tandlægerne Brønshøj Torv allerede i dag – vi sidder klar til at hjælpe dig.

Læs også vores artikel “10 ting du skal vide om Invisalign 2020

Scroll til top