Skip to content Skip to footer

Skærer du tænder – her er de hyppigste symptomer

Vågner du op med spændte kæber og hovedpine, så kan det være, at du skærer tænder om natten. Den sammenbidte bevægelse, hvor underkæben bevæger sig er helt almindelig, men det kan forårsage nedslidte tænder, og derfor bør du være opmærksom på, om du har tendens til at skære tænder.

Symptomer

Mange ved ikke, at de skærer tænder. Den mest hyppige tænderskæren sker nemlig, mens vi sover. Man kan også opleve det i sine vågne timer, men her vil det ofte være tandpres, hvor tænderne presses mod hinanden uden, at underkæben bevæger sig, men derimod spænder sammen.

Højlydt tænderskæren

Hvis tænderne skærer sammen om natten, kan det være svært at registrere problemet selv. Til gengæld oplever mange, at ens partner lægger mærke til de lyde, som det kan medføre. I nogle tilfælde kan lydene være så voldsomme, at en partner kan have svært ved at sove for det. Det er ikke i alle tilfælde, at lydene er forstærket, for det veksler mellem den enkelte, hvorvidt man skærer tænder kraftigt eller forsigtigt.

Kæbespænding

Skærer du tænder i løbet af natten, er det ikke unaturligt at vågne op med ømme og spændte kæbemuskler. Det kan føre til stive kæber og spændingshovedpine, da kæbeleddet bliver ømt af overbelastningen. Tidligere forbandt man hovedpine og spændte kæbemuskler med at skære tænder om natten, men det er ikke nødvendigvis sikkert, at det skyldes det. Derfor bør man kigge på de andre symptomer, som findes ved tænderskæren.

Slidte tænder

Har du mistanke om, at du skærer tænder om natten, så kan det være en fordel at opsøge din tandlæge. Her vil din tandlæge være opmærksom på slidte tyggeflader og skærekanter på tænderne, hvilket indikerer, at tænderskæren slider dine tænder. Man vil også kunne opleve mærker på indersiden af kinden eller på tungen. Hvis disse symptomer optræder, vil tandlægen være opmærksom på yderligere tandslid til næste besøg. Alt efter hvilken grad sliddet er, kan tandlægen hjælpe dig med forebyggelse eller behandling.

Hvorfor skærer man tænder?

At skære tænder ses hyppigt og er meget almindeligt. Det antages, at et sted mellem 10-20 procent skærer tænder. Man kan ikke med sikkerhed vide, hvorfor nogle har besvær med det, men der er flere forhold, man bør være opmærksom på. Tænderskæren har en sammenhæng med centralnervesystemet og kan påvirkes af forskellige årsager. 

Det kan både være psykiske og fysiske forhold, der har indflydelse på, at man skærer tænder om natten. Stress er en af de årsager, man bør være opmærksom på, hvis ens søvnkvalitet er ringe og kæbeled er spændte. De fysiske forhold skyldes typisk et højt indtag af koffein, rygning eller medicin. Der findes enkelte typer af medicinsk behandling mod psykiatriske patienter, som har bivirkninger, der indebærer tænderskæren. Det kan for eksempel være bestemte typer af medicin mod depression.

Hvordan behandler man?

Hvis stress er en medvirkende årsag, kan afstressningsøvelser hjælpe på spændte kæbeled. Det er vigtigt, at man sørger for at have fokus på en god søvnkvalitet. Det kan også hjælpe at skære ned på indtagelsen af koffein, alkohol og rygning. Disse tiltag hører under forebyggelse for mere slid. En bideskinne er en behandlingsmulighed, som ikke fjerner årsagen til, at man skærer tænder, men reducerer det slid, man får ved tænderskæren. De fleste anvender en bideskinne om natten, mens de sover, da det er på dette tidspunkt, de hyppigst har problemer med at skære tænder. Hvis du vil vide mere om bideskinnen, og hvorfor den er nyttig for dig, der skærer tænder, kan du læse uddybende om det her.

Scroll til top